Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region NL: Niederlande für Ladestationen - E-Busse und E-NFZ

Ausschreibung Los-ID 2010940

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Busse für den öffentlichen Verkehr
Aanschaf Elektrische Bussen (EB4)
Aanschaf Elektrische Bussen (EB4)
Referenznummer der Bekanntmachung: 2021-32
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Scope van de opdracht

Basisbestelling:

1. De levering van 25 OC-bussen (12 Ggeleed en 13 Sstandaard), met een minimale technische levensduur van 15 jaar bij een gemiddeld kilometrage van 80.000 per bus per jaar;

2. De levering, installatie en werkende oplevering van de benodigde laadinfrastructuur. Het betreft maximaal 5 snelladers en 25 stallingsladers inclusief benodigde laadregelingen met een minimale technische levensduur van 15 jaar;

3. De levering van onderdelenleveranties (reservedelen), alsmede het verzorgen van eventuele software updates en modificaties gedurende de levensduur van 15 jaar;

4. Levering van batterijen gedurende de levensduur van de bussen uit de Bbasisbestelling;

5. Uitvoeren van onderhoud aan de laders op basis van een full service contract;

6. Het verzorgen van opleidingen voor monteurs en rijdend personeel en het opleveren van documentatie en speciaal gereedschap.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31158000 Ladegeräte
31681500 Aufladegeräte
34121100 Busse für den öffentlichen Verkehr
34121200 Gelenkbusse
34121400 Niederflurbusse
34144910 Elektrobusse
50113000 Reparatur und Wartung von Bussen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL Nederland
Hauptort der Ausführung:

Amsterdam.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achtergrond

GVB is voornemens de nog resterende dieselbussen in haar huidige busvloot in de periode tussen 2021 en 2025 te vervangen door Elektrische bussen. Daarnaast wordt tot 2030 de nodige vervoersgroei geprognotiseerd, waarvoor extra elektrische voertuigen nodig zijn. De volgende batch bussen (EB4) en laders zullen middels deze onderhandelingsprocedure met aankondiging, conform de Aanbestedingswet 2012 Europees aanbesteed worden. Dit gaat om zowel Standaard bussen (12 meter) als Gelede bussen (18 meter). Als uitgangspunt is gekozen voor de “opportunity charging” technologie. Opladen zal zowel gebeuren op de bus-stallingen als in de openbare ruimte.

Basisbestelling en opties

De scope valt uiteen in een basisbestelling en opties.

Basisbestelling:

1. de levering van 25 OC-bussen (12 Geleed en 13 Standaard), met een minimale technische levensduur van 15 jaar bij een gemiddeld kilometrage van 80 000 per bus per jaar;

2. de levering, installatie en werkende oplevering van de benodigde laadinfrastructuur. Het betreft maximaal vijf snelladers en 25 stallingsladers inclusief benodigde laadregelingen met een minimale technische levensduur van 15 jaar;

3. de levering van reservedelen, alsmede verzorgen van eventuele software updates en modificaties gedurende de levensduur;

4. levering van batterijen gedurende de levensduur van de bussen;

5. uitvoeren van onderhoud aan de laders op basis van een full service contract;

6. het verzorgen van opleidingen voor monteurs en rijdend personeel en het opleveren van documentatie en speciaal gereedschap.

De beoogde leverancier zal verantwoordelijkheid dragen en belast zijn met de dagelijkse organisatie en leiding (het projectmanagent) voor de hiervoor genoemde onderdelen 1 t/m 6 om te komen tot een compleet werkend totaalsysteem (inclusief de functionele integratie van de bus ICT systemen met de backoffice)van GVB) dat aantoonbaar aan vooraf overeengekomen KPI’s voldoet, en hiermee GVB maximaal te ontzorgen.

Raakvlakken

Ten aanzien van de opdracht gelden een aantal belangrijke eisen. Het Programma van Eisen, zal met de geselecteerde Gegadigden worden gedeeld in de dialoogfase. De belangrijkste eisen worden alvast opgenomen in de selectieleidraad en betreffen:

a) levertempo;

b) voertuiglengte;

c) lagevloer Stadsbus;

d) hoogte voertuigen;

e) laadinterface;

f) actieradius.

Laadvermogen

Voor details verwijzen wij naar de selectieleidraad. Wij willen nadrukkelijk aangeven dat gegadigden, indien zij bij niet kunnen voldoen aan deze eisen, in de dialoogfase van de aanbesteding zullen worden uitgesloten. Daarom wordt verzocht nu al goede notie van deze eisen te nemen alvorens aan te melden voor de selectiefase.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02/05/2022
Ende: 30/04/2032
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zoals benoemd in de selectieledraad onder de opties, kunnen aanvullende leveringen voor bussen, laadinfrastructuur en overige bijbehorende leveringen en diensten worden afgenomen.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Zie selectieleidraad.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Additionele (voertuigen) opties:

1. de levering van maximaal 183 aanvullende OC bussen in Standaard en Gelede uitvoering. Exacte verdeling en omvang batches worden pas bij afroep bepaald;

2. de levering van voor de aanvullende levering(en) van OC-bussen benodigde snelladers en/of stallingsladers inclusief benodigde laadregeling(en);

3. onderdelenleveranties (reservedelen) aanvullende optionele voertuigen batch voor benodigde vervangingsdelen gedurende de gebruiksduur van de voertuigen alsmede het verzorgen van eventuele software updates en modificaties;

4. levering van batterijen gedurende de levensduur van de bussen uit de optiebestelling;

5. uitvoeren van onderhoud aan de laders uit de optiebestelling op basis van een full service contract.

Generieke opties: onderstaande generieke opties gelden zowel voor de Basisbestelling als de additionele (voertuigen) opties.

1. De engineering inpassing en realisatie van de infrastructuuropdracht. GVB kan een beroep doen op de voertuigfabrikant (en diens onderleveranciers) voor de engineering van de inpassing en realisatie van laadinfrastructuur. Naar verwachting zal dit gaan om 8 locaties of een gedeelte hiervan. De engineering en inpassing betreft:

a) engineering;

b) installatie werkzaamheden;

c) leveringen voedingsinstallaties (waaronder inkoopstation(s), transformatoren, spanningsverdelers), ophangconstructies, funderingen, bekabeling, etc.;

d) civieltechnische werkzaamheden;

2. Regie- en/of volledige verantwoordelijkheid op (delen van) onderhoud van de bussen. Het onderhoud aan de voertuigen zal in de basis door GVB in eigen beheer plaatsvinden. Met deze optie kan GVB het onderhoud (deels) laten uitvoeren onder de regie en/of volledige verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Deels via de CEF-subsidie.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Maatschappelijke geschiktheid: bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister in het land van vestiging.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zie selectieleidraad.
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zie selectieleidraad.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zie selectieleidraad.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zie selectieleidraad.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/06/2021
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 19/07/2021
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zie selectieleidraad.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Zie selectieleidraad
Ort: Amsterdam
Land: Niederlande
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Zie selectieleidraad
Ort: Amsterdam
Land: Niederlande
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zie selectieleidraad.
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/04/2021

Teilen

05/05/2021 S87

I.
II.
III.
IV.
VI.

Nederland-Amsterdam: Bussen voor openbaar vervoer

2021/S 087-226413

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen
Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GVB Activa bv
Nationaal identificatienummer: 34259715
Postadres: Arlandaweg 106
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043 HP
Land: Nederland
Contactpersoon: Nafie El Amrani
E-mail: nafie.elamrani@gvb.nl
Telefoon: +31 610298718
Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gvb.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=176356
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=176356
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf Elektrische Bussen (EB4)
Referentienummer: 2021-32
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Scope van de opdracht

Basisbestelling:

1. De levering van 25 OC-bussen (12 Ggeleed en 13 Sstandaard), met een minimale technische levensduur van 15 jaar bij een gemiddeld kilometrage van 80.000 per bus per jaar;

2. De levering, installatie en werkende oplevering van de benodigde laadinfrastructuur. Het betreft maximaal 5 snelladers en 25 stallingsladers inclusief benodigde laadregelingen met een minimale technische levensduur van 15 jaar;

3. De levering van onderdelenleveranties (reservedelen), alsmede het verzorgen van eventuele software updates en modificaties gedurende de levensduur van 15 jaar;

4. Levering van batterijen gedurende de levensduur van de bussen uit de Bbasisbestelling;

5. Uitvoeren van onderhoud aan de laders op basis van een full service contract;

6. Het verzorgen van opleidingen voor monteurs en rijdend personeel en het opleveren van documentatie en speciaal gereedschap.
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31158000 Laders
31681500 Oplaadtoestellen
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
34121200 Gelede bussen
34121400 Bussen met verlaagde vloer
34144910 Elektrische bussen
50113000 Onderhoud en reparatie van bussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam.
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achtergrond

GVB is voornemens de nog resterende dieselbussen in haar huidige busvloot in de periode tussen 2021 en 2025 te vervangen door Elektrische bussen. Daarnaast wordt tot 2030 de nodige vervoersgroei geprognotiseerd, waarvoor extra elektrische voertuigen nodig zijn. De volgende batch bussen (EB4) en laders zullen middels deze onderhandelingsprocedure met aankondiging, conform de Aanbestedingswet 2012 Europees aanbesteed worden. Dit gaat om zowel Standaard bussen (12 meter) als Gelede bussen (18 meter). Als uitgangspunt is gekozen voor de “opportunity charging” technologie. Opladen zal zowel gebeuren op de bus-stallingen als in de openbare ruimte.

Basisbestelling en opties

De scope valt uiteen in een basisbestelling en opties.

Basisbestelling:

1. de levering van 25 OC-bussen (12 Geleed en 13 Standaard), met een minimale technische levensduur van 15 jaar bij een gemiddeld kilometrage van 80 000 per bus per jaar;

2. de levering, installatie en werkende oplevering van de benodigde laadinfrastructuur. Het betreft maximaal vijf snelladers en 25 stallingsladers inclusief benodigde laadregelingen met een minimale technische levensduur van 15 jaar;

3. de levering van reservedelen, alsmede verzorgen van eventuele software updates en modificaties gedurende de levensduur;

4. levering van batterijen gedurende de levensduur van de bussen;

5. uitvoeren van onderhoud aan de laders op basis van een full service contract;

6. het verzorgen van opleidingen voor monteurs en rijdend personeel en het opleveren van documentatie en speciaal gereedschap.

De beoogde leverancier zal verantwoordelijkheid dragen en belast zijn met de dagelijkse organisatie en leiding (het projectmanagent) voor de hiervoor genoemde onderdelen 1 t/m 6 om te komen tot een compleet werkend totaalsysteem (inclusief de functionele integratie van de bus ICT systemen met de backoffice)van GVB) dat aantoonbaar aan vooraf overeengekomen KPI’s voldoet, en hiermee GVB maximaal te ontzorgen.

Raakvlakken

Ten aanzien van de opdracht gelden een aantal belangrijke eisen. Het Programma van Eisen, zal met de geselecteerde Gegadigden worden gedeeld in de dialoogfase. De belangrijkste eisen worden alvast opgenomen in de selectieleidraad en betreffen:

a) levertempo;

b) voertuiglengte;

c) lagevloer Stadsbus;

d) hoogte voertuigen;

e) laadinterface;

f) actieradius.

Laadvermogen

Voor details verwijzen wij naar de selectieleidraad. Wij willen nadrukkelijk aangeven dat gegadigden, indien zij bij niet kunnen voldoen aan deze eisen, in de dialoogfase van de aanbesteding zullen worden uitgesloten. Daarom wordt verzocht nu al goede notie van deze eisen te nemen alvorens aan te melden voor de selectiefase.
II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/05/2022
Einde: 30/04/2032
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zoals benoemd in de selectieledraad onder de opties, kunnen aanvullende leveringen voor bussen, laadinfrastructuur en overige bijbehorende leveringen en diensten worden afgenomen.
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Zie selectieleidraad.
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Additionele (voertuigen) opties:

1. de levering van maximaal 183 aanvullende OC bussen in Standaard en Gelede uitvoering. Exacte verdeling en omvang batches worden pas bij afroep bepaald;

2. de levering van voor de aanvullende levering(en) van OC-bussen benodigde snelladers en/of stallingsladers inclusief benodigde laadregeling(en);

3. onderdelenleveranties (reservedelen) aanvullende optionele voertuigen batch voor benodigde vervangingsdelen gedurende de gebruiksduur van de voertuigen alsmede het verzorgen van eventuele software updates en modificaties;

4. levering van batterijen gedurende de levensduur van de bussen uit de optiebestelling;

5. uitvoeren van onderhoud aan de laders uit de optiebestelling op basis van een full service contract.

Generieke opties: onderstaande generieke opties gelden zowel voor de Basisbestelling als de additionele (voertuigen) opties.

1. De engineering inpassing en realisatie van de infrastructuuropdracht. GVB kan een beroep doen op de voertuigfabrikant (en diens onderleveranciers) voor de engineering van de inpassing en realisatie van laadinfrastructuur. Naar verwachting zal dit gaan om 8 locaties of een gedeelte hiervan. De engineering en inpassing betreft:

a) engineering;

b) installatie werkzaamheden;

c) leveringen voedingsinstallaties (waaronder inkoopstation(s), transformatoren, spanningsverdelers), ophangconstructies, funderingen, bekabeling, etc.;

d) civieltechnische werkzaamheden;

2. Regie- en/of volledige verantwoordelijkheid op (delen van) onderhoud van de bussen. Het onderhoud aan de voertuigen zal in de basis door GVB in eigen beheer plaatsvinden. Met deze optie kan GVB het onderhoud (deels) laten uitvoeren onder de regie en/of volledige verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Deels via de CEF-subsidie.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Maatschappelijke geschiktheid: bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister in het land van vestiging.
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zie selectieleidraad.
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zie selectieleidraad.
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zie selectieleidraad.
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zie selectieleidraad.

Afdeling IV: Procedure
IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/06/2021
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 19/07/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie selectieleidraad.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Zie selectieleidraad
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Zie selectieleidraad
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie selectieleidraad.
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/04/2021
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
NL: Niederlande
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Portal Erneuerbare Energien, FAHRZEUGE, Energiespeichersysteme, Batterieladesysteme E-Mobility Stromtankstellen, Busse mit Elektroantrieb, Busse, Ladesäulen Schnellladestationen, Ladestationen - E-Busse und E-NFZ